Luleå Näringsliv

KPMG

KPMG i Sverige:

Idag är KPMG ett av världens ledande kunskapsföretag. Den svenska verksamheten grundades 1923. Under vår långa historia har vi alltid haft som ledstjärna att skapa värde för våra uppdragsgivare. Det gäller oavsett om det är ett mindre, lokalt företag, en ideell organisation eller ett globalt storföretag som anlitar oss. Som medlem i KPMG International ingår vi i ett av världens främsta nätverk med 123 000 medarbetare i 145 länder. I Sverige har KPMG 1 500 medarbetare på 60 orter runtom i landet.

KPMG i Luleå:
Vi är 18 medarbetare på Luleåkontoret fördelade på revisorer, redovisningskonsulter och administrativ personal. Inom vår organisation har vi dessutom närhet till en mängd övriga specialister.

Våra ledstjärnor är:

 • Hög tillgänglighet
 • Löpande kontakt med kunderna
 • Snabba leveranser

Fågeställningar där vi kan hjälpa till:

 • Fungerar företagets rutiner?
 • Betalar jag rätt skatt?
 • Har jag rätt kvalitet på den löpande redovisningen?
 • Vad ska jag tänka på när det blir dags för bokslut?
 • Hur får jag en bra start på min nya verksamhet?
 • Vilket ansvar har jag i egenskap av styrelseledamot?
 • Vad ska jag tänka på när jag ska sälja mitt företag?
 • Hur ser branschen och konkurrenterna ut?
 • Hur får jag snabb och säker information?
 • Vad ska jag tänka på inför stora förändringar i mitt företag?
 • Hur får jag bättre uppföljning av företagets ekonomi?