Luleå Näringsliv

Junto

Fungerar som kunskapsstöd, bland annat till företag som växer och behöver struktur i ett effektivt arbete med bibehållen kvalitet och arbetsmiljö.
Det kan handla om att bidra med kunskap till företag som funderar på:

  • att bygga ledningssystem inom arbetsmiljö och/eller kvalitet.
  • att certifiera sig inom kvalitet och/eller arbetsmiljö
  • att gå över från en gammal standard ex OHSAS 18001 till ISO 45001

Internrevisor med kompetens inom aktuella standarder ISO 9001:2015 (kvalitet) samt ISO 45001 (arbetsmiljö) och med erfarenhet från nycertifieringar och periodiska certifieringar.