Luleå Näringsliv

[i.o.h] organisationsutveckling

[i.o.h] organisationsutveckling startades 1994 i Luleå av Staffan Irving och Roger Hademalm. Företaget hette då Irving & Hademalm med Parters AB. Förkortningen [i.o.h] har efterhand alltmer tagit över som företagsnamn, vilket innebar att företaget 2008 även formellt döptes om till [i.o.h] organisationsutveckling.

Idag består företaget av 14 konsulter med kontor i Linköping, Luleå och Malmö. Vi har alla egen chefs- eller ledarerfarenhet. Våra olika spetskompetenser gör att vi kompletterar varandra väl. Både [i.o.h] som företag och var och en av oss konsulter har lång erfarenhet av arbete med att utveckla ledare, medarbetare och organisationer.

Våra kunder finns över hela landet och är fördelade mellan offentlig verksamhet och privata företag. Organisationerna vi arbetar med är allt från den lilla företaget till det stora multinationella företaget samt mindre/större kommuner och Landsting/Regioner. Denna mix utvecklar oss och ger oss en bred kompetens samtidigt som det finns mycket att lära över organisationsgränserna. Samarbetet med våra uppdragsgivare präglas av långvariga relationer.