Luleå Näringsliv

Hydro66

Hydro66 hjälper framsynta företag att matcha sina applikationer med optimal hosting-miljö. Hydro66 erbjuder extremt effektiva och gröna colocation lösningar idealiska för storskalig drift, cloud computing, systemintegratörer och HPC-kluster.

Den nuvarande modellen för hur man processar och lagrar data är trasig och ohållbar. Av historiska skäl processas och lagras data ofta på dyra platser mitt i storstadsområden där opålitiga elnät är vanliga. Stigande elpriser på kapacitetsbegränsade urbana nät förvärrar problemet. Samtidigt fortsätter priserna för konnektivitet att falla med cirka 20% per år. Facebook, Google och Apple har löst detta genom att bygga storskaliga nordiska datacenter vid elnät med hög kapacitet som är mycket tillförlitliga, 100% gröna och ger extremt låga elpriser. Nu kan företag, systemintegratörer och molntjänsteleverantörer dra nytta av samma fördelar genom att samarbeta med Hydro66.