Luleå Näringsliv

HR-Kompassen

HR-kompassens mål är att vara ledande inom organisation- och grupputveckling, där människan är i fokus. Det innebär inte att företaget behöver vara störst utan det innebär att vara bäst och leverera det kunderna behöver.

Några av HR-Kompassens tjänster:

  • DISC – de s.k färgerna, personalysen som går att jobba med både på individ och gruppnivå
  • Teamutveckling av arbets- och ledningsgrupper
  • Chefsstöd – handledning och coachning
  • Föreläsningar och utbildningar inom bl.a kommunikation, samarbete och effektivitet
  • Stöd inom hela HR-området, t.ex rekrytering, arbetsrätt, löner, policys, rehab m.m
  • Kartläggningar på den psykosociala arbetsmiljön som leder till förslag på åtgärder
  • Kartläggningar på effektiviteten i gruppen som leder till förslag på åtgärder
  • Utbildningar för chefer inom medarbetarsamtal, mötesteknik, rekrytering och arbetsmiljön

Konsulterna på HR-Kompassen är utbildade och certifierade inom sina expertområden samt har lång erfarenhet av bl.a ledarskap, strategiskt och operativt arbete.

HR-Kompassens ledord: glädje, kompetens, verktyg