Luleå Näringsliv

Gästkraft

Gästkraft AB är ett tjänsteföretag som verkar inom industrin med kalkyler, svetsning, industrirör, och mekaniskt underhåll. Verksamheten har bedrivits sedan 2016, varav de tre första åren under namnet DP industri. Företaget finns i Boden och har kunder i hela norra Sverige.