Luleå Näringsliv

Fastighetsägarna MittNord

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar ca 17 000 medlemmar i hela landet. Majoriteten av medlemmarna är fastighetsägare med hyresrätter för bostäder och lokaler och industrifastigheter. Övriga är bostadsrättsföreningar. De privata fastighetsägarna äger totalt omkring 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter. De äger också cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

Genom våra fyra regionföreningar och Fastighetsägarna Sverige arbetar vi över hela landet med:

 • näringspolitik och opinionsbildning
 • kompetensutveckling
 • kommunikation
 • medlemsservice

Styrka och stöd

Genom att vara en rikstäckande organisation ger vi våra medlemmar en styrka att driva frågor på riksnivå mot regering, riksdag och andra organisationer. Det gör att den enskilde fastighetsägarens röst hörs. Genom att samtidigt arbeta lokalt, och erbjuda en rad tjänster, ger vi våra medlemmar stöd i deras vardag. Allt för att de ska kunna erbjuda sina hyresgäster ett bra boende och bra arbetsmiljöer. Vi tar initiativ till och stöder utvecklingsverksamheten inom fastighetsområdet. Vi har även ett omfattande internationellt samarbete.

Du hittar mer information kring våra tjänster på hemsidan www.fastighetsagarna.se/mittnord

10 bra skäl att vara medlem!

 • Juridisk hjälp och rådgivning
 • Kurser, utbildningar, nätverk och seminarium
 • Bra rabatter och förmåner
 • Fastighetsförsäkring
 • Hjälp med hyresförhandling
 • Bruksvärdering
 • Aktuella avtal
 • Egenkontroll – Fastighetsägarnas ansvar
 • Administrativ förvaltning
 • Opinionsbildning