Luleå Näringsliv

EY Sverige

EY Sverige är ett ledande globalt revisionsföretag som erbjuder tjänster präglade av integritet, kvalitet och proffessionalism. Våra tjänster omfattar revision, redovisning och affärsrådgivning samt skatte- och transaktionsrådgivning.

Med 1750 medarbetare på kontor över hela landet kan vi erbjuda hög tillgänglighet och kännedom om lokala marknadsförutsättningar. Med hjälp av vår globala organisation kan vi blida effektiva globala team med den specialistkompetens som krävs för varje marknad. Våra 114 000 medarbetare är revisorer och rådgivare i 140 länder. Oavsett som vi arbetar på lokal eller global nivå är vår organisation densamma – att bidra mest till våra medarbetare och kunders framgång genom att skapa värden och förtroende.