Luleå Näringsliv

Ericson & Hjelte

Ericson & Hjelte AB erbjuder resultatinriktad organisationsutveckling till företag och organisationer. Vi hjälper organisationer, grupper och chefer att gå från insikt till handling och förändring. Det gör vi genom konsultativa insatser inom ledarskap, grupputveckling och kommunikation. Vi utgår från aktuell forskning, beprövad erfarenhet och internationell praxis. Genom långsiktiga partnerskap med våra kunder skapar vi hållbar utveckling och effektivitet i våra kunders organisationer. Det ger resultat.

Några exempel på våra tjänster:

  • Chefsstöd
  • Coaching
  • Ledarutvecklingsprogram skräddarsytt för er organisation i grupp eller individuellt
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Grupputveckling
  • Konflikthantering
  • Stöd i organisationsutveckling och förändringsarbete
  • Föreläsningar och seminarium