Luleå Näringsliv

Ericson & Hjelte

Ericson & Hjelte AB erbjuder praktisk och resultatinriktad organisationsutveckling till företag och organisationer.

Våra tjänster utgår från beprövad erfarenhet, aktuell forskning och internationell praxis. Med konsultativa insatser inom ledarskap, grupputveckling, kommunikation och konflikthantering bidrar vi till tillväxt hos våra kunder.

Vi på Ericson & Hjelte har en passion för människor och relationer dem emellan. Genom långsiktiga partnerskap med våra kunder bidrar vi till utveckling och effektivitet i kundernas organisationer.

Vårt tjänsteutbud består av:

Coaching
Ledarskaputveckling
Grupputveckling
Kommunikation
Konflikthantering
Medling
Krishantering
Karriärrådgivning