Luleå Näringsliv

Coop Norrbotten

Coop Norrbotten är ett matinspirerat detaljhandelsföretag som ägs av ca 135.000 medlemmar.
Coop Norrbotten styrs av aktiva medlemmar, inte av passiva ägare. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Alla medlemmar har lika rösträtt. Principen är enkel och demokratisk. En medlem, en röst.