Luleå Näringsliv

Context Media

Context Media med kontor i Umeå och Luleå arbetar helt kanaloberoende och transparent för att säkerställa kunderna bästa effekt. Vi är ett Norrländskt företag med fokus på Norrländska företag oavsett vilken geografisk marknad de har.
Genom samarbete med Bizkit Havas så möjliggörs ett integrerat erbjudande mellan traditionella medier och de nya snabbväxande digitala plattformarna.