Luleå Näringsliv

Conex

Conex  är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom området produktutveckling, konstruktion, tekniska beräkningar, visualisering, metodutveckling, systemadministration och utbildning. Affärsidén är att öka kundernas konkurrenskraft genom att tillhandahålla kvalificerade tjänster i syfte att effektivisera kundernas produktutveckling.

Conex säljer kompetens och anpassar varje uppdrag efter kundens behov. I vårt arbete använder vi moderna arbetsmetoder och verktyg som möjliggör ett integrerat arbetssätt med parallellt arbete och gemensam lagring av produktdata. Arbetssättet gör det möjligt att ta fram produkter på kortare tid, med bättre kvalitet till lägre kostnad.

Erfarenhet från konsultarbete, mycket hög CAD-, konstruktions- och beräkningskompetens samt forskningsresultat från Luleå tekniska universitet är den mix som utgör Conex grund.

Conex medarbetare opererar antingen från kundens lokalisering eller på distans, från kontoret i Luleå eller Örnsköldsvik, beroende på uppdragets karaktär och kundens önskemål. Företaget bildades 1996 som en avknoppning från Luleå tekniska universitet och Frontec i Luleå.