Luleå Näringsliv

City Öppenvård i Luleå

City Öppenvård, en öppenvårdsbehandling i trivsam miljö för människor med begynnande eller etablerad beroendeproblematik. Individuell behandlingsplanering innebär för klienten en möjlighet att utifrån egna förutsättningar förstå, acceptera och bearbeta sina problem. Separat kvinnobehandling, terapeutledd eftervård och kontinuerliga remittentkontakter. Utbildning för chefer, arbetsledare och personal.  Stödsamtal och handledning.