Luleå Näringsliv

Caverion Sverige

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar
användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier.

Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser.

Detta säkerställer hög driftsäkerhet, säkra, hälsosamma och inbjudande miljöer, optimal prestanda och kostnadseffektivitet. 

Vårt mål är att bli en ledande europeisk leverantör av
avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrianläggningar.

Våra styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel.