Luleå Näringsliv

BnearIT

Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom mjukvaruutveckling med fokus på systemintegration, mobila system, produktionssystem och realtidssystem. Vi tar helhetsåtaganden för projekt, likväl som vi deltar i större projekt, både som kompetens- och resursförstärkning. BnearIT deltar i processer från design via utveckling, tester och drifttagning till förvaltning. BnearIT arbetar med kunder inom tillverkande industri, försvarsindustri, telekomindustri och offentlig sektor. Vår marknad är i första hand Norr- och Västerbotten samt större industrier och myndigheter i hela Sverige.