Luleå Näringsliv

Biergo

I Biergos verksamhet står renen i centrum. Det är inte vilken ren som helst, utan den ren som fått leva sitt liv i norra Sveriges skogar.
Biergo erbjuder råvaror och förädlade produkter som antingen är baserade på ren eller som passar till renkött.