Luleå Näringsliv

Arnqvist & Sivenbring

Arkitektur, samhällsplanering & kommunikation, ledarskap  

Annie Arnqvist, arkitekt SAR/MSA
jobbar sedan ett tiotal år inom projektering och planering.
Hon har en inriktning mot planering med människor, kultur och natur i centrum. Exempel på uppdrag är projektledning, utredningar och analyser samt framtagande av strategier för samhällsplanering. Annie jobbar också med detaljplanering, planering för strandnära byggande och översiktplanering.

Hon har bland annat uppdrag för Jokkmokk och Övertorneå kommuner samt organisationer och privata beställare. Hemvändare med stort engagemang för att få länets potential att utvecklas.

Keith Sivenbring, konsult i kommunikation och ledarskap med 30 års erfarenhet av ledarskap.
Bakgrund som personalutbildare inom statlig myndighet och enhetschef inom folkbildningen i Göteborg. Erbjuder tjänster över hela landet inom kommunikation, ledarstöd, utbildning och kompetensplanering. Är specialiserad på kvalificerat ledarstöd och ger verktyg till hur vi kan kommunicera tydligt mellan chef, medarbetare och kunder för att etablera bra relationer som motiverar, engagerar och gör att vi uppnår de resultat vi vill ha.

Besöksadress:  G:a Hamnkontoret 5 vån, Varvsgatan 41, Luleå.