Luleå Näringsliv

Agio

Agio är ett IT-företag som specialiserat sig på att utveckla och effektivisera informationsintensiva processer inom såväl offentlig sektor som näringsliv

* Administrativa processer som dokument-, ärendehantering, diarieföring, faktura-, order-, leverantörs- och kundhantering.

* Presentation och analyser av affärsdata i form av nyckeltal, ekonomiska och administrativa rapporter etc.

* Ansökningsprocesser som antagning, bygglov, anställning, lån, tillstånd etc. 
Vi effektiviserar kundernas verksamhet genom att kombinera ett industriellt synsätt på informationshantering med kännedom om människor och processer.