Luleå Näringsliv

ABM Arkitektkontor

Vi är duktiga på att hjälpa våra uppdragsgivare genom hela byggprocessen från den första utredningsskissen genom projekterings- och byggskedet fram till slut- och garantibesiktningarna.

Våra arbetsområden är: 

  • Utredningar, idéskisser 
  • Arkitektur 
  • Statiska konstruktioner 
  • Kompletta anbudsunderlag 
  • Byggadministration, upphandling 
  • Projektledning 
  • Byggledning, kontroll 
  • Besiktningar 
  • Fastighetsförvaltning

Vi arbetar med de flesta typer av ny- och ombyggnadsprojekt exempelvis bostäder, kontor, butiker, förvaltningsbyggnader, turistanläggningar, industrilokaler, samlingslokaler, hotell och restauranger m m.