Luleå Näringsliv

Rätt Rekrytering & HR

När dina medarbetare presterar sitt allra bästa och når sin fulla potential är det bra för hela organisationen och ger konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Därför behöver du hitta, utveckla och behålla de allra bästa medarbetarna.

Vi hjälper dig med att finna rätt person på rätt plats i rätt tid!

Våra verksamhetsomåden:
• Executive Search
• Annonsrekrytering, Urval
• Personbedömning, Arbetspsykologisk testning
• Personlig utveckling, Ledarutveckling, On-boarding
• HR-konsultation, operativ och strategisk
• Utbildning bl a i rekrytering, intervjuteknik, personbedömning