Luleå Näringsliv

Företagsbesök

Vi vill träffa företagare, få lära oss mer och känna av hur näringslivet i Luleå mår. Våra affärsutvecklare tillsammans med kommunalråden i Luleå besöker därför företag, stora som små, inom olika branscher. Fokus är på företagets verksamhet, situation, utmaningar och potential – ett helt informellt möte med möjlighet till samtal kring viktiga frågor ur ett näringslivsperspektiv.

Vill du att vi besöker ditt företag?

För mer information, kontakta

Kristina Alatalo
Koordinator/Projektledare
Kommunikation, Företagslots
kristina.alatalo@luleanaringsliv.se
+46 70 638 52 20