Luleå Näringsliv

Sara Lönnroth från Transit i Creative Park

Sara Lönnroth från Transit i Creative Park

Datum:
06/02/2018

Tid:
10:30 - 12:00

Pris:
Kostnadsfritt

Plats:
Creative Park, Rådstugatan 7

Hur kan filmare, musiker och konstnärer livnära sig på sitt konstnärskap?

Transit Stockholm är en konstinkubator specialiserade på att arbeta tillsammans med konstnärliga verksamheter. De har kastat alla traditionella affärsutvecklingsmöjligheter överbord och istället tagit fram en egen verksamhetsutvecklingsmetod för konstnärliga verksamheter.

Sara Lönnroth, verksamhetsledare på Transit, pratar om hur de jobbar tillsammans med yrkesverksamma konstnärer och hur de arbetar för att skapa bättre förutsättningar för filmare, musiker, scenkonstnärer och formgivare att kunna utöva och livnära sig på sitt konstnärskap och sin kompetens.

Läs mer och anmäl dig här.