Luleå Näringsliv

Ombildande av Luleå Näringsliv – möte med aktieägare i Luleå Näringsliv Holding & medlemmar i Luleå Näringsliv

Ombildande av Luleå Näringsliv - möte med aktieägare i Luleå Näringsliv Holding & medlemmar i Luleå Näringsliv

Datum:
12/12/2018

Tid:
15:00 - 17:00

Pris:

Plats:
Vetenskapens hus, Storgatan 53

Vi hälsar aktieägare i Luleå Näringsliv Holding och medlemmar i Luleå Näringsliv varmt välkomna till ett viktigt möte för det framtida bolaget Luleå Näringsliv. Det pågår en översyn av Luleå Näringsliv och Visit Luleå med anledning av ett utslag från Konkurrensverket och den nuvarande finansieringsmodellen. Luleå Näringsliv ägs till 49% av Luleå kommun och 51% av näringslivet och får sin huvudsakliga finansiering av kommunen. Visit Luleå har motsvarande upplägg. Vi kallar nu till möte med aktieägare och medlemsföretag för att skapa delaktighet i processen och framtiden för bolaget. Luleå kommun planerar att starta det kommunala bolaget Luleå Business Region AB för att hantera närings- och tillväxtfrågor. Den centrala frågan för oss i näringslivet är vilken roll vi ska ha i det nya upplägget?

  • Vad händer nu?
  • Hur skapar vi en ännu bättre och starkare lösning för framtiden?
  • Vilken eller vilka roller ska näringslivet spela i ett nytt upplägg?
  • Hur ska en ny konstellation se ut?

På mötet ger vi en aktuell bild av process och tidsplan samt får möjlighet att ta del av viktiga synpunkter och inspel till det fortsatta arbetet.

Anmälan via denna länk