Luleå Näringsliv

Lasagnemodellen – tillräckligt robust för Norrbottens digitala infrastruktur?

Lasagnemodellen – tillräckligt robust för Norrbottens digitala infrastruktur?

Datum:
14/02/2019

Tid:
16:00 - 18:00

Pris:
Kostnadsfritt men anmälan krävs

Plats:
Luleå Science Park, Aurorum 1 c

IVA Nord bjuder in till seminarium om digitalisering för ökad konkurrenskraft. Alla vitala samhällsfunktioner kräver idag en väl fungerande digital infrastruktur. Skilda aktörer ansvarar för olika delar av infrastrukturen. Men samordningen sker inte automatiskt. Hur arbetar Norrbotten? Klarar regionen framtidens krav på kapacitet och säkerhet i den digitala infrastrukturen? Vilka är utmaningarna på nationell nivå?
Program, information och anmälan