Luleå Näringsliv

Koncentrat, Ataljénord och Coompanion i Creative Park

Koncentrat, Ataljénord och Coompanion i Creative Park

Datum:
08/02/2018

Tid:
09:00 - 11:30

Pris:
Kostnadsfritt

Plats:
Creative Park, Rådstugatan 7

Hur du kan komma igång med ditt kooperativa företagande

Koncentrat

Koncentrat är en kooperativ förening med mål att öka kunskap om bild och form hos publik och samarbetspartners. Koncentrat verkar som en samlande punkt för medlemmarna där gruppen eller de enskilda medlemmarna kan initiera och driva projekt, utställningar och pedagogisk verksamhet. En av medlemmarna, kirunakonstnären Lena Ylipää, presenterar Koncentrat och deras verksamhet och medlemmar. Hon berättar även om några projekt mer ingående.

Ataljénord

Ataljénord består av sex professionella hantverkare från Kiruna, som gemensamt driver butik tillsammans. Under föreläsningen kommer Eva Björnström, glas- och emaljkonstnär, och Göran Söderström, silversmed, berätta om Ataljénord och hur de tillsammans med de övriga fyra konsthantverkarna lagt upp sin gemensamma verksamhet.

Omsätt dina talanger, drömmar och kompetenser till affärskoncept – Coompanion

Coompanion är företagsrådgivare för dem som vill starta kooperativt företag och har varit bland annat varit rådgivande för både Koncentrat och Ataljénord. Roine Karlsson, verksamhetsansvarig på Coompaniom berättar om hur de fungerat som stöd åt dessa företag och hur andra som vill starta kooperativa företag kan få stöd och hjälp.

Läs mer och anmäl dig här.