Luleå Näringsliv

Teknikindustri

Karin Sjöö Åkeblom

Ordförande
Sigma
070-361 76 16
karin.sjoo.akeblom@sigma.se

 


Med reservation för eventuella förändringar i branschrådens sammansättning.

Namn
Företag
Andreas Lundqvist
Luleå Näringsliv
Dan Bergman
Duroc
Dan Hallberg
LKAB
Daniel Eriksson
Duroc
Hans Andersson
Nova
Hans Åhlin
CHS
Jan Larsson
Conex
Jens Hardell
Centrum för högpresterande stål
Josefin Hedberg
Incita
Karin Sjöö Åkeblom
Sigma
Krister Efverström
Semcon
Li Skarin
Luleå Näringsliv
Maria Bergenstråhle
Swerim
Maria Bergman
Luleå kommun
Martin Jonsson
Gestamp Hardtech
Mats Grönberg
BDX
Mats Oldenburg
CHS
Mikael Nilsson
Relitor
Peder Sundbom
SSAB
Peter Jönsson
CVK
Pourya Noury
Luleå tekniska universitet
Roger Johnsson
Tyréns
Thomas Marklund
Ditwin
Torgny Nyman
BDX
Åsa Tjärnberg
IUC Norrbotten