Luleå Näringsliv

Student

Marknadsbranschrådet erbjuder:

Praktikprogrammet som kan vara genvägen till drömjobbet!

Nu har du som läser Civilekonom inriktning marknadsföring, Digital Tjänsteutveckling och Grafisk Design möjlighet att lösa ett riktigt uppdrag inom kommunikation eller marknadsföring. En unik möjlighet som ger dig både arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät som öppnar många nya dörrar inför framtiden. Uppdraget som kommer från ett av Luleås företag löser du i ett team tillsammans med andra studenter. Under hela uppdraget kommer ni att ha nära kontakt med uppdragsgivaren och experthjälp från någon av kommunikationsbyråerna. Ni kan välja om ni vill sitta hos uppdragsgivaren eller på kommunikationsbyrån.

Det här är ett bra tillfälle att prova på att jobba på riktigt och du kan göra det inom din praktikkurs. Du löser ett verkligt behov hos något företag och får en bra inblick i hur branschen fungerar.På köpet får du dessutom en möjlighet att bygga upp ett nätverk som du kan ha stor nytta av den dag du söker jobb.

Uppdraget

Uppdragen kan handla om att skapa fler digitala och sociala kanaler, ta fram rekryteringsstrategier, göra en grafisk profil, skapa ett event, göra en marknadsanalys eller något annat som företagen behöver hjälp med och som rör kommunikation/marknadsföring. Det är marknadsrådet som i samråd mer er studenter sätter ihop teamen och fördelar uppdragen.

Start

Hösten 2019, praktikperioder: v. 45 2019 – v. 3 2020 (= läsperiod 2).

Kommunikationsbyråerna

Sigmar, Meramedia, Yours och Vinter.
På deras hemsidor kan du läsa mer om vilka de är och vad som är deras specialitet.

Studentteamet

Studentteamet består av 2-3 studenter som läser tredje och fjärde året till Civilekonomer inriktning marknadsföring: G7001N Verksamhetsförlagd projektkurs inom ekonomiområdet, 15 hp, läsperiod 2.

Mer information

helena.eriksson@vinter.se eller stina.jansson@luleanaringsliv.se

Anmäl ditt intresse

Anmäl dig via länken