Luleå Näringsliv

Energi/Miljö

Boris Lindberg

Ordförande
Gisab
+46 72 724 41 40
boris.lindberg@gisab.net

Vi lär av varandra

Medlemmarna i branschrådet har en bred kompetens så tillsammans har  vi stor chans att bygga upp varandras kompetens när vi träffas. Ett av syftena med vårt branschråd är att  lära oss mera, lära av varandra samt  att vi inom Branschrådet  eller tillsammans med externa partners ska kunna driva våra områden framåt. När kommunrepresentanter, forskning och näringslivet förs samman skapas nytta för alla oss men också för hela regionen.

Fokusområden

Inom vårt branschråd arbetar vi med olika  fokusområden. De fokusområden som är aktuella just nu är:

  • Restvärme: Tillsammans med externa samarbetspartners försöker vi hitta möjligheter för den outnyttjade restvärmen som finns i Luleå.
    Det är den värmeenergi som är en biprodukt vid annan verksamhet, t ex från serverhallar, produktionsindustri eller avloppsvatten.
  • Biogas: Vi lär oss mer om produktion och användning av biogas och de möjligheterna som finns till utveckling i Luleå.
  • Mikroproduktion: Utvecklingen inom mikroproduktion går rasande snabbt och vi lär oss mer för att kunna hänga med i utvecklingen av småskalig produktion av el, ibland kallad balkong-el.
  • Tematräffar: Till exempel om ”Klimatpåverkan i Norrbotten” och ”Vilka energiprojekt kan komma ur serverhallsvågen?”

Med reservation för eventuella förändringar i branschrådets sammansättning.

Namn
Företag
Amanda Dahlgren
Luleå tekniska universitet, student
Andreas Lundqvist
Luleå Näringsliv
Boris Lindberg
Gisab
Cecilia Örn
WSP
Conny Hökfors
LTU Business
Emelie Törnqvist
KYAB
Håkan Rosén
MRM
Jenny Nordström
Rejlers
Jonas Carlzon
BDX
Lars Westerlund
Luleå tekniska universitet
Lena Bengtén
Luleå kommun, Stadsbyggn kont
Lena Hedberg
Luleå kommun
Lisa Dahlén
Luleå tekniska universitet
Nina Sjömark
Luleå Näringsliv
Roger Lind
Sandströms miljö och säkerhetskonsult
Sara Kågebjer
Lulekraft
Sofia Antonsen
Luleå Energi
Staffan Lundström
Luleå tekniska universitet
Tommy Nilsson
Boost Consulting