Luleå Näringsliv

Energi

Boris Lindberg

Ordförande
Gisab
+46 72 724 41 40
boris.lindberg@gisab.net

Vi lär av varandra

Medlemmarna i branschrådet har bred kompetens och när vi träffas har vi stora möjligheter att tillföra kunskap och utbyta kompetens mellan varandra. Ett av syftena med branschrådet är att vi får lära oss mer, vi lär av varandra samt att vi inom branschrådet, eller tillsammans med externa parter, driver våra respektive områden framåt. När kommunrepresentanter, forskning och näringsliv förs samman skapas nytta för oss och för hela regionen.

Fokusområden

Inom vårt branschråd arbetar vi med olika  fokusområden. Aktuella fokusområden just nu:

 • Restvärme:
  Tillsammans med externa samarbetspartners försöker vi hitta möjligheter för den outnyttjade restvärmen som finns i Luleå.
  Det är den värmeenergi som är en biprodukt vid annan verksamhet, till exempel från serverhallar, produktionsindustri eller avloppsvatten.
 • Biogas:
  Vi lär oss mer om produktion och användning av biogas och de möjligheterna som finns till utveckling i Luleå.
 • Mikroproduktion:
  Utvecklingen inom mikroproduktion går rasande snabbt och vi lär oss mer för att kunna hänga med i utvecklingen av småskalig produktion av el, ibland kallad balkong-el.
 • Tematräffar:
  Exempel; ”Klimatpåverkan i Norrbotten” och ”Vilka energiprojekt kan komma ur serverhallsvågen?”

Med reservation för eventuella förändringar i branschrådets sammansättning.

Namn
Företag
Alexander Jenhall
Aurora Studentkonsulter
Amanda Dahlgren
Luleå tekniska universitet, student
Andreas Lundqvist
Luleå Näringsliv
Boris Lindberg
Gisab
Conny Hökfors
LTU Business
Fredrik Backlund
Luleå tekniska universitet
Inger Pedersen
Energikontor Norr
Katarina Delsing
Energikontor Norr
Lars Westerlund
Luleå tekniska universitet
Lena Bengtén
Luleå kommun
Patrik Appelgren
Vattenfall
Tommy Haapala
Luleå Energi