Luleå Näringsliv

Bygg/Fastighet

Anna Forsman

Ordförande
Fastighetsägarna Mitt Nord
+46 72-200 84 41
anna.forsman@fastighetsagarna.se

I branschråd Bygg/Fastighet verkar vi för det stora målet när det gäller Luleås tillväxt – vi ska bli ytterligare 10 000 nya luleåbor.

Marknadens intresse och behov av bostäder och kommersiella lokaler är stort och framtidstron hög, så för oss gäller det att vara med och skapa möjligheter och att förverkliga idéer och visioner för ett växande Luleå.

Vår branschkedja gör att vi har möjlighet att påverka viktiga och övergripande frågor likväl som mindre vardagsfrågor för bygg- och fastighetsbranschen lokalt och regionalt, vi är genom vår samlade kompetens en resurs att räkna med. Deltagarna i branschrådet representerar aktörer som på olika sätt bidrar till byggprojekt och fastighetsföretagande så som arkitekter, konsulter, entreprenörer, fastighetsbolag, kommunen, universitetet med flera.


Med reservation för eventuella förändringar i branschrådets sammansättning.

Namn
Företag
Adolfo Sotoca
Luleå tekniska universitet
Anders Burman
aochd arkitektkontor
Anders Carlsson
WSP
Anders Hannefors
Lulebo
Anna Forsman
Fastighetsägarna MittNord
Anna Jonsson
BDX
AnneLie Granljung
Luleå kommun
Annie Arnqvist
Arnqvist & Sivenbring
Bengt Aili
Tirsén & Aili
Cecilia Bergenudd
RIksbyggen
Celine Hagman
Luleå tekniska universitet, student
Charlotta Selberg
Tirsén & Aili
Christian Sjösten
Peab
Christoffer Björn
Skanska
Fredrik Edfast
NCC
Fredrik Kristiansson
Sveriges Byggindustrier
Frida Wikström
Luleå kommun
Hampus Berggren
Luleå tekniska universitet, student
Hans Walloschke
Luleå tekniska universitet
Hendrik Visser
Skanska
Håkan Rosén
MRM
Inger Niva
NP3 Fastigheter
Isak Utsi
Luleå Näringsliv
Janne Päkkilä
Ramböll
Jesper Jolma
Joakim Persson
aochd arkitektkontor
Johan Lång
Diös
Johanna Fjällblad
Akademiska Hus
John Nilsson
HusmanHagberg
Lars Wredendal
Tirsén & Aili
Li Skarin
Luleå Näringsliv
Magnus Rönnberg
Gunnar Karlsen
Malin Viklund
Luleå kommun
Maria Ekman
Byggcoach
Maria Nordgren
Luleå kommun
Martin Häller
aochd arkitektkontor
Mattias Lundström
HSB Norr
Mikael Lindgren
Luleå Bygg & Fastigheter
Niklas Sörensen
Ramböll
Ola Nyberg
HusmanHagberg
Patrik Wallgren
Region Norrbotten
Peo Patomella
Nåiden Bygg
Peter Fahlblom
HÖ Allbygg
Rasmus Mikaelsson
Luleå tekniska universitet, student
Rikard Paulsson
Heimstaden
Robert Eriksson
Luleå kommun
Roger Johnsson
Tyréns
Sture Åberg
Inframanagement i Norr
Ulf Ohlsson
Rikshem
Ulla-Britt Kankaanranta
Luleå Science Park
Urban Nilsson
Berggren & Bergman
Örjan Lindström
Galären