Luleå Näringsliv

Bygg/Fastighet

Fredrik Kristiansson

Ordförande
Sveriges Byggindustrier
+46 72 553 64 16
fredrik.kristiansson@sverigesbyggindustrier.se

I branschråd Bygg/Fastighet verkar vi för det stora målet när det gäller Luleås tillväxt – att vi ska bli ytterligare tio tusen nya luleåbor.

För oss gäller det att få fart på fastighetsmarknaden. Just nu finns goda förutsättningar för det. Marknadens intresse för nya bostäder och kommersiella lokaler växer och framtidstron är hög. Då gäller det för oss att inte tappa tempo utan att vara med och skapa möjligheter att förverkliga idéer och visioner för ett växande Luleå.

Många av oss som sitter här är, var och en, en liten del av hela byggkedjan och det blir tydligt hur viktig varje liten del i den kedjan är. Här kan vi ta av oss våra vanliga hattar och lite grand bortse från det egna företagsintresset. Diskussionen lyfter när vi får höra varandras perspektiv på hur vi tillsammans kan vara med och skapa bättre förutsättningar och underlätta för dem som bygger och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler.

Deltagarna i branschrådet representerar en stor del av den kedja av aktörer som ingår i ett byggprojekt; arkitekter, konsulter, kommunen, entreprenörer, universitetet, fastighetsbolag, med flera.


Med reservation för eventuella förändringar i branschrådets sammansättning.

Namn
Företag
Adolfo Sotoca
Luleå tekniska universitet
Andreas Lundqvist
Luleå Näringsliv
Anna Forsman
Fastighetsägarna MittNord
Bengt Storm
NCC
Bengt-Olov Bredberg
Luleå tekniska universitet
Birgitta Forsberg
Bygg Coach
Cecilia Örn
WSP
Christer Wikberg
Ramböll Sverige
Christoffer Björn
Skanska
Fredrik Edfast
NCC
Fredrik Kristiansson
Sveriges Byggindustrier
Hans Walloschke
Luleå tekniska universitet
Henrik Hübinette
Sweco
Håkan Rosén
MRM
Johan Lång
Diös
Johanna Fjällblad
Akademiska Hus
Josefina Nordmark
Nordmark & Nordmark Arkitekter
Kristina Nilsson
Luleå tekniska universitet
Maria Bergman
Luleå kommun
Mattias Lundström
HSB Norr
Michael Danielsson
Riksbyggen
Nina Sjömark
Luleå Näringsliv
Peter Fahlblom
HÖ Allbygg
Simon Johansson
Notvikens Fastighet
Urban Nilsson
Berggren & Bergman