Luleå Näringsliv

Bygg/Fastighet

Nina Sjömark

Affärsutvecklingschef
Luleå Näringsliv
+ 46 70 669 10 10
nina.sjomark@luleanaringsliv.se

I branschråd Bygg/Fastighet verkar vi för det stora målet när det gäller Luleås tillväxt – att vi ska bli ytterligare tio tusen nya luleåbor.

För oss gäller det att få fart på fastighetsmarknaden. Just nu finns goda förutsättningar för det. Marknadens intresse för nya bostäder och kommersiella lokaler växer och framtidstron är hög. Då gäller det för oss att inte tappa tempo utan att vara med och skapa möjligheter att förverkliga idéer och visioner för ett växande Luleå.

Många av oss som sitter här är, var och en, en liten del av hela byggkedjan och det blir tydligt hur viktig varje liten del i den kedjan är. Här kan vi ta av oss våra vanliga hattar och lite grand bortse från det egna företagsintresset. Diskussionen lyfter när vi får höra varandras perspektiv på hur vi tillsammans kan vara med och skapa bättre förutsättningar och underlätta för dem som bygger och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler.

Deltagarna i branschrådet representerar en stor del av den kedja av aktörer som ingår i ett byggprojekt; arkitekter, konsulter, kommunen, entreprenörer, universitetet, fastighetsbolag, med flera.


Med reservation för eventuella förändringar i branschrådets sammansättning.

Namn
Företag
Adolfo Sotoca
Luleå tekniska universitet
Anders Burman
aochd arkitektkontor
Anders Carlsson
WSP
Anders Hannefors
Lulebo
Anna Forsman
Fastighetsägarna MittNord
Anna Jonsson
BDX
AnneLie Granljung
Luleå kommun
Annie Arnqvist
Arnqvist & Sivenbring
Bengt Aili
Tirsén & Aili
Birgitta Forsberg
Bygg Coach
Cecilia Bergenudd
RIksbyggen
Celine Hagman
Luleå tekniska universitet, student
Charlotta Selberg
Tirsén & Aili
Christian Sjösten
Peab
Christoffer Björn
Skanska
Fredrik Edfast
NCC
Frida Wikström
Luleå kommun
Hampus Berggren
Luleå tekniska universitet, student
Hans Walloschke
Luleå tekniska universitet
Hendrik Visser
Skanska
Håkan Rosén
MRM
Inger Niva
NP3 Fastigheter
Janne Päkkilä
Ramböll
Jeanette Lestander
HSB
Jesper Jolma
Joakim Persson
aochd arkitektkontor
Johan Lång
Diös
Johanna Fjällblad
Akademiska Hus
John Nilsson
HusmanHagberg
Lars Wredendal
Tirsén & Aili
Li Skarin
Luleå Näringsliv
Linda Sundström
Fastighetsägarna
Malin Viklund
Luleå kommun
Maria Nordgren
Luleå kommun
Martin Häller
aochd arkitektkontor
Mattias Lundström
HSB Norr
Mia Persson
Nordmark & Nordmark Arkitekter
Mikael Lindgren
Luleå Bygg & Fastigheter
Niklas Sörensen
Ramböll
Nina Sjömark
Luleå Näringsliv
Ola Nyberg
HusmanHagberg
Patrik Wallgren
Region Norrbotten
Peo Patomella
Nåiden Bygg
Peter Fahlblom
HÖ Allbygg
Rasmus Mikaelsson
Rikard Paulsson
Heimstaden
Robert Eriksson
Luleå kommun
Roger Johansson
Rejlers
Sture Åberg
Inframanagement i Norr
Ulf Ohlsson
Rikshem
Urban Nilsson
Berggren & Bergman
Örjan Lindström
Galären