Luleå Näringsliv

Att utveckla tillsammans är en kick

Branschråden är ett viktigt verktyg för utvecklingen av Luleås näringsliv. I branschråden möts kompetens från näringsliv, kommun och universitet. Genom arbetet  har många idéer utvecklats till framgångsrika, långsiktiga samarbeten och projekt. Arbetet i branschråden är framtidsinriktat, hanterar frågor som har stor betydelse för företagen i den aktuella branschen och siktar alltid på ökad tillväxt i Luleå.

Lysande idéer

De här satsningarna, projekten och evenemangen har sitt ursprung i våra branschråd:

  • Norrbotten Media Week
  • Digital strategutbildning YH i Piteå
  • Visit Luleå
  • Kombiterminalen