Luleå Näringsliv

Hej Luleå Business Region!

22 november, 2019 | Aktuellt


 
Kommunfullmäktige i Luleå har beslutat att ett kommunalt helägt näringslivsbolag, Luleå Business Region AB, ska bildas och bedriva verksamhet från och med januari 2020. Bolaget ska utgå från de verksamheter som i dag bedrivs av Visit Luleå AB och Luleå Näringsliv AB. Visit Luleå och Luleå Näringsliv bedriver med oförändrat uppdrag sina respektive verksamheter året ut. Jenny Hellman tillträdde som vd för Luleå Business Region AB den 1 oktober 2019.För frågor om Luleå Business Region AB – kontakta:  Jenny Hellman, jenny.hellman@luleabusiness.se

Det privata näringslivets organisering

Det nya kommunala näringslivsbolaget Luleå Business Region AB kan inte ha medlemmar/medlemsintäkter. För att utreda vilka möjligheter som finns för bildande av ett privat alternativ till det kommunala bolaget där näringslivet kan samlas, har organisationskonsulterna Anders Granberg och Majvor Müller anlitats på uppdrag av Luleå Näringsliv AB. Anders och Majvor har träffat och intervjuat ett stort antal intressenter samt medlemmar från de båda företagen Luleå Näringsliv och Visit Luleå. Olika idéer och initiativ finns och dessa har överlämnats till Luleå Näringslivs holdingbolag. Processen är öppen och det finns all möjlighet att engagera sig och bidra i den framtida utformningen.

För frågor om det privata näringslivets organisering – kontakta: Anton Norberg, anton@yours.se