Luleå Näringsliv

Luleå – industrins Silicon Valley

13 februari, 2019 | Aktuellt


 

Luleå har fått en rejäl skjuts i fråga om tillväxt och nya möjligheter för att utveckla ett ännu starkare näringsliv. Nya etableringar har satt Luleå på världskartan – bland annat som framstående IT-stad. Samtidigt driver den väletablerade basindustrin ett världsunikt teknikskifte med fokus på fossilfri ståltillverkning. Det går bra för Luleå – och kommunen svarar med att satsa ännu mer.

Det är snurr på verksamheterna i Luleå, såväl inom det privata näringslivet som det offentliga. Många har nog redan fått nys om den stora världsnyheten att Facebook ska bygga en tredje serverhall i Luleå. Inom industrin är samarbetet mellan LKAB, SSAB och Vattenfall den stora snackisen nu – kommer man att lyckas med den fossilfria ståltillverkningen i större skala?
Allt pekar mot att Luleå kommer att få en mycket starkare dragkraft framöver. På näringslivsbolaget kraftsamlar man främst kring fyra huvudområden som ska stärka Luleå ytterligare. De innovativa basindustrierna i norr som är mitt uppe i stora omställningsresor är en motor, utvecklingen av Luleå Airport med kringliggande verksamheter, och företagsetableringar kopplade till Luleå tekniska universitets forskningsområden samt utveckling av kreativa näringar är prioriterade områden.

Läs hela artikeln i Affärstidningen Näringsliv