Luleå Näringsliv

Grattis till Mobilaris som förärats Svensk Bergsmans Hedersmärke

29 januari, 2019 | Aktuellt


 

SGU (Sveriges geologiska undersökning) har belönat Mobilaris ledning Hans Wahlquist och Mikael Nyström med den 250 år gamla gruvmedaljen ”Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit”. Utmärkelsen tilldelas de som utfört särskilt berömliga insatser inom Sveriges gruvnäring. Utdelningen av medaljen skedde vid konferensen Future Mine and Mineral på Grand Hotell i Stockholm. Hedersmärket delades ut av Lena Söderberg, generaldirektör för SGU.

Juryns motivering lyder:
”Hans och Mikael har med nytänkande, affärsmässighet och starkt engagemang drivit fram innovativa och högteknologiska lösningar som bidragit till märkbart ökad säkerhet och höjd effektivitet i gruvorna. Lösningarna används idag inte bara nationellt utan även internationellt, och de har därmed bidragit till att stärka och synliggöra det svenska gruvklustret på ett sätt som gör att Sverige befäster sin position som ett ledande gruvland.”