Luleå Näringsliv

Swedavia

11 januari, 2019 | Hej medlem


 

Första medlemsföretaget att säga hej till för 2019 är vår fina flygplats Luleå Airport ✈️💙

Hej Ann-Christin Viklund flygstationschef på Luleå Airport, vad gör ni och vad är aktuellt hos er?
– Swedavias roll i regionen är att möjliggöra för människor att mötas och att göra detta på ett så klimatsmart och hållbart sätt som möjligt.

Ett exempel på våra satsningar är att Swedavia köper in motsvarande mängd bioflygbränsle som förbrukats vid sina tjänsteresor, där en del nu har levereras till Luleå Airport. Det gör Swedavias flygplatser till några få i världen där det tankas en andel bioflygbränsle i de flygplan som trafikerar flygplatserna. Biobränsle för flyg är en bristvara, samtidigt som det är nödvändigt för att minska flygets klimatpåverkan.

Vi kom i kontakt med Fredrik Granberg, Projektledare vid Luleå tekniska universitet, där de arbetar för att utvinna bioflygbränsle av restprodukter via skogsindustrin, via en frukost som arrangerades av just Luleå Näringsliv. Det är en viktig milstolpe i Swedavias och Luleå Airports miljöarbete att tillsammans med andra aktörer jobba mot målbilden om ett fossilfritt inrikesflyg till år 2030.

Varför är Swedavia Luleå Airport medlemmar?
– Luleå Näringsliv är en viktig aktör som med stark drivkraft arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för företagen i Luleå. Här möts kompetens från näringsliv, kommun och universitet. Där kan vi tillsammans, genom olika branschråd och mötesforum, tillvarata många goda idéer och utveckla framgångsrika samarbeten och projekt. Det är ett självklart val för oss att vara medlem i Luleå Näringsliv.