Luleå Näringsliv

Workshop – nya tag inom de kulturella och kreativa näringarna i Luleå

27 september, 2018 | Aktuellt


 
Save the date – nytt datum för vår work shop – 14 november!
Driver du företag eller är yrkesverksam inom de kreativa näringarna eller kulturbranschen? Varmt välkommen till en workshop där vi samtalar och arbetar kring hur näringen kan utvecklas och bidra till ett växande och mångfacetterat näringsliv.
Vi efterlyser inspel från dig som är en del av branschen och ser fram emot att träffa dig på vår workshop som genomförs under en halvdag. Syftet är att få synpunkter från branschkunniga om hur vi från Luleå Näringsliv på bästa och mest effektiva sätt kan stötta och samverka inom de kreativa näringarna.

Eventet bjuder på inspirationsinslag och leds av Li Skarin, Vd, Luleå Näringsliv.
Mer info och möjlighet till anmälan kommer.