Luleå Näringsliv

Fler ingenjörer till Luleå

27 juni, 2018 | Aktuellt


 

Behovet av ingenjörer är stort, inte minst i Luleå där tillväxt och nya etableringar skapar en stark konkurrens om arbetskraft. Luleå Näringsliv vill hjälpa medlemsföretag och det befintliga näringslivet i staden med att nå ut med jobb- och karriärerbjudanden.
Så ett frö, väck en tanke, låt ditt bolag vara med i en större satsning ”Ingenjörsuppropet” där vi proaktivt går ut och gemensamt rekryterar arbetskraft till våra fina företag i Luleå.

Ingenjörsuppropet
Luleå är mitt i en transformation från traditionell stålstad, till högteknologisk
”hot spot”, där investeringarna från den nya digitala industrin går hand i hand med att den traditionella industrin ställer om till högteknologiska och hållbara produktionsmetoder.

Som medlem hos oss på Luleå Näringsliv har du möjlighet att delta i ett upprop för fler ingenjörer till Luleåregionen. Tillsammans ökar vi intresset bland ingenjörer att arbeta i vår del av världen. För dig innebär det att vi synliggör ditt företags karriärsidor på en kampanjwebb – allt utan kostnad.

Låter det intressant? Läs mer om uppropet här nedan och skicka in ditt material så snart som möjligt till hej@luleanaringsliv.se

Hur?
I ett första steg innebär uppropet att Luleå Näringsliv skapar en enkel hubb, i form av en mobiloptimerad landningssida med huvudbudskapen samt länkar till samtliga medverkande företags karriärssidor.

Vad innebär uppropet för deltagande företag?
Uppropet innebär en möjlighet att främja intresset för att jobba i Luleåregionen och på respektive företag, samt att nå ut med budskapet att Luleåregionen är ”hett” och att det är här det händer för ingenjörer. Ett deltagande innebär också en möjlighet för företag att koppla på egen kommunikation kring initiativ som redan finns på plats, till exempel för att attrahera fler ungdomar till ingenjörsyrken.

Vad förbinder man sig till?
Deltagande företag kan visa sin logga + länk till existerande karriärssida på hemsidan för uppropet. Inget nytt innehåll behöver skapas utan bara företagets logga i högupplöst form.

Vad kostar det?
Ingenting för deltagande företag. Detta är något som Luleå Näringsliv genomför som en del av arbetet med att positionera Luleåregionen som en het destination för företag inom teknikintensiv industri.