Luleå Näringsliv

Rapport från Sweco: Effekter av Facebooks etablering i Luleå

8 november, 2017 | Aktuellt


 

År 2011 beslöt Facebook att etablera sitt första datacenter utanför USA i Luleå.

Etableringen var resultatet av en långsiktig samverkan av lokala, regionala och nationella aktörer. I hård konkurrens med andra platser i Europa erbjöd Luleå ett paket som Facebook bedömde som det mest fördelaktiga.

Frågan som ställs i denna rapport är: Vilka effekter har etableringen av Facebook i Luleå haft på regional och nationell nivå?

Läs hela rapporten här